Scurt istoric al Școlii Gimnaziale din satul Sticlăria

Istoria oricărei localități este strâns legată de istoricul celor două instituții de bază ale sale: biserica și școala. Istoricul școlii din Sticlăria începe mai târziu față de localitățile învecinate pentru că satul a fost înființat mult mai târziu, abia în anul 1774. Numărul locuitorilor satului era mic, iar cei care doreau să învețe carte trebuiau să meargă în localitățile vecine ( Hârlău sau Scobinți) unde existau școli cu tradiție. Școala din satul Sticlăria se leagă de destinul învățătorului Teodor Galeriu care sosește în sat în anul 1902 având asupra sa și 8 bănci donate de MINISTERUL INSTRUCȚIUNII PUBLICE .
Nefiind local de școală învățătorul se instalează în casa gospodarului Ilie Chimu, unde înființează prima școală. Câțiva ani mai târziu, cumnații săi, Gheorghe Fedeleș, magistrat la Sibiu și Costache Fedeleș, profesor univeritar la Iași, construiesc cumnatului lor un local de școală nou și o locuință în satul Sticlăria. Școala Primară avea o sală de clasă mare de 10-12 metri pătrați, și o locuință pentru învățător, dar populația crescând an de an învățătorul a renunțat la locuința sa, transformând odăile în săli de clasă.
Învățătorul Teodor Galeriu a condus destinele învățământului din Satul Sticlăria până în anul 1945, când a ieșit la pensie, iar școala a fost condusă în continuare de către fiul său învățătorul Galeiu T. Vasile, care împreună cu soția sa Galeiu Maria au lucrat până în anul 1972. De activitatea acestui învățător se leagă construirea localului școlii noi din satul Sticlăria, între aniii 1960-1961. Școala nouă avea 4 săli de clasă și un laborator. Ea a fost inaugurată în anul 1961 și era una dintre cele mai moderene școli din fosta regiune Iași. An de an populația școlară a crescut și localul școlii nu mai făcea față. În anul 1972, directorul de atunci, profesorul Emil Spinei, mai construiește o anexă la localul școlii cu 3 săli de clasă, iar între anii 1975-2010 se mai construiește încă un local de școală, corpul B cu 4 săli de clasă și o sală de festivități. Perioada anilor 1970-1975 este perioada de glorie a învățământului din satul Sticlăria, pentru că școala a fost frecventată de 656 de elevi cu un număr de 30 de cadre didactice. După 1990 numărul elevilor și a cadrelor didactice a scăzut continuu, ajungând în anul școlar 2014-2015 la jumătate. În ultima perioadă, după anul 2010, s-a construit și un local modern pentru grădinița din satul Sticlăria.